Hodkovce   INFO    

K Žehre patrí aj osada Hodkovce.
Kaštieľ v Hodkovciach stál už v 17. storočí. Presťahovala sa tu najvýznamnejšia vetva Csákyov-cov, ktorá ho dala v roku 1780 prebudovať. Posledná rekonštrukcia objektu bola ukončená v roku 1998.

  A settlement named Hodkovce belongs to Žehra as well.
The Manor House in Hodkovce was already built in the 17th Century. The most important branch of Csáky stock moved here and in 1780 the manor house was rebuilt. The last reconstruction of the building ended in 1998.