Krásnohorské Podhradie   INFO    

V obci Krásnohorské Podhradie je secesná budova Galérie Andrássyovcov a gotický katolícky kostol, neskôr čiastočne prebudovaný.

Za obcou je mauzóleum Dionýza Andrássyho a jeho manželky Františky, pôvodne viedenskej opernej speváčky, kvôli ktorej ho rodina vydedila. Mauzóleum, ktoré patrí medzi najhodnotnejšie pamiatky secesného umenia na Slovensku, bolo postavené v rokoch 1903-1904 podľa plánov mníchovského architekta Richarda Berndla. Sochársku výzdobu realizoval mníchovský sochár Max Frick. Sarkofágy sú z bieleho kararského mramoru. Na stavbu boli použité mramory z celej Európy a svetlo do nej vniká oknami z brúsených achátov.

Z Krásnohorského Podhradia vedie zaujímavá trasa na Uhornianske sedlo a z neho na vrchol Pipitka.

  In the borough , there is the secession building Andrássy gallery and Gothic catolic church, which was rebuilt later.

Behind the borough is Dionýz Andrássy mausoleum, together with his wife Františka - originally the Vienna opera singer. The family disinherited him because of her. Mausoleum, which belongs to the most valuable treasure of secessions art in Slovakia, was built from 1903-1904 under the plans of the Munich architect Richard Berndl. Sculpting decorations made the Munich sculptor Max Frick. Sarcofags are from the white karar marble. They used for building marbles from the whole Europe and the light comes into it through the windows made from cut agates.

From Krasnohorské Podhradie gets the interesting way to Uhornianské Sedlo and from it to the hill top Pipitka.