Muráň   INFO    

Nad malebne položenou obcou dominuje ruina Muránskeho hradu, ktorý je najvyššie položeným hradom na Slovensku (935 m). Bol založený Bebekovcami. Je známy lúpežným rytierom Matejom Bašom a neskôr Máriou Szécsiovou, nazývanou "Muránska Venuša", manželkou Františka Vesselényiho. Z neho sa rozšírila reformácia do Gemera. Výstup na hrad trvá asi 1,5 hod. Autom sa možno dostať 5 km pod hrad.
V obci je klasicistická radnica (1800) a neogotický kostol.

Muráň je východiskom do východnej časti národného parku Muránska planina, ktorá je známa početnými krasovými javmi, zaujímavou flórou a faunou. Je sprístupnená značkovanými turistickými chodníkmi. Najzaujímavejšie sú bralo Cigánka s hradom, Veľká lúka a Hrdzavá dolina.

  Over the beautiful settlement of the village comes the ruin of Muran Castle, which is the highest settle castle in Slovakia. ( 935 m ). It was established by the Bebek's. It is known by looter knight Matej Baša and later by Mary Szecsiova, called Muran Venus, the wife of Frank Vesselenyi. Reformation was spread from Gemere. To get to the castle it takes 1,5 hour. You can get there by car 5km below castle.
There is the Classicism town hall (1800) and a Neo-Gothic church in the village.

Muráň is enter to the east part of National Park Muránska platina, which is well-known for various beauty of nature and ćinteresting plants. There are many marked tourist paths. The most interesting is the cliff Cigánka with the Castle, Veľká lúka and Hrdzavá dolina.