Stratená   INFO    

Stratená je malá dedinka s nádherným údolím, tzv. Stratenskou úžinou, lemovanou bizarnými vápencovými skalami. Samotná obec bola obcou baníckou a hutníckou. Do roku 1927 tu bola železiareň.

Najväčšou cennosťou je socha Márie Magdalény v tunajšom neogotickom Kostole sv. Augustína, ktorá pochádza zo skupiny Ukrižovania zo Spišskej Novej Vsi od Majstra Pavla z Levoče.

Dobšinská ľadová jaskyňa

Je azda najkrajšou z mála ľadových jaskýň v Európe. Sprístupnená bola v roku 1871. Vstup je nad cestou a možno ho dosiahnuť peši za 20 minút.

  The small village Stratená with beautiful valley named Stratenská úžina, rimmed by bizarre limestone rocks. The village was a mining and metallurgy village. Up to 1927 there was ironworks.
The most valuable is the statue of Mary Magdalena in the Neo-Gothic Church of St. Augustin, which comes from the group Crucification in Spišská Nová Ves, a work from the Master's Paul workshop in Levoča.

Dobšinská ľadová jaskyňa - The Ice Cave Dobšina

Perhaps it is the most beautiful from the few ice cave in Europe. It was opened to the public in 1871. The entrance is over the road and you can walk to it in 20 minutes.