Telgárt   INFO    

Pôvodne rusínska pastierka obec bola počas SNP vypálená. Po vojne dostala názov Švermovo, ale po roku 1989 sa vrátila k pôvodnému názvu.
Kostol je barokovo-klasicistický východného obradu z roku 1784. Pomník so súsoším pripomína vypálenie dediny.

Nástupné miesto na hlavný hrebeň Nízkych Tatier, ktorý začína masívom Krážovej hole. Nad obcou pramení rieka Hron.

  The original Ruthenian shepherd village was burnt during ćSNP - Slovak National Uprising. After the war it was named Svermovo, but after 1989 returned to its original name.
The Baroque-classic Church of eastern ceremony is from 1784. The monument commemorates the burned village.

It is the starting place of the main comb of The Low Tatras, which begins by massif Kražova Hola. Above the village ćis the spring river Hron.