Chmelnica   INFO    

Založená bola v 14. storočí a osídlená nemeckým obyvateľstvom, ktoré si aj v súčasnosti zachovalo svoje tradície.

  It was founded in the 14th Century by people of German origin. The ancient traditions there remain today.