Nižné Ružbachy   INFO    

Založené koncom 13. storočia na zákupnom práve. V 18. storočí tu bola známa papiereň a mlyn.

Rímskokatolícky kostol z konca 13. storočia bol barokovo prestavaný.

  It was founded at the end of the 13th Century. There was a famous paper mill and mill there in the 18th Century.

The Roman Catholic church, from the end of the 13th Century, was rebuilt in Baroque style later.