Strážky   INFO    

Obec založili na rozhraní 11. a 12. storočia maďarskí strážcovia hraníc. V 15. storočí tu bohatá sliezska rodina Warkotschovcov postavila gotický hrad, ktorý bol neskôr prebudovaný na kaštieľ.

Kaštieľ je dvojpodlažná budova štvorcového typu s nádvorím uprostred . Na nárožiach má dve okrúhle a jednu štvorcovú obrannú baštu. Od roku 1808 vlastnili kaštieľ rodiny Szirmayovcov, Czóbelovcov a Mednyánszkych. Dnes je kaštieľ sídlom galérie.
Rímskokatolícky Kostol sv. Anny z 15. storočia je jednoloďová gotická stavba, ku ktorej v 16. storočí pribudovali predsieň. V interiéri sú vzácne neskorogotické nástenné maľby a tri neskorogotické krídlové oltáre s drevenými plastikami a tabuľovými maľbami.
Zvonica v blízkosti kostola pochádza z roku 1629 a je ukončená štítovou atikou.

  The village was founded in the 11th and 12th Century by Hungarian frontier guards. In the 15th Century a rich family named Warkotschy built a Gothic castle there. It was modified into a manor house later.

The Manor House is a two-storey building of square shape with a courtyard right in the middle. There are two round and one square defensive bastions in the corners. From 1808 the manor house was owned by different families: Szirmays, Czóbelys and Mednyánskys. Nowadays the manor house is an art gallery.
Roman Catholic St. Anne's Church from the 15th Century is a Gothic building with one nave to which a hall was built in the 16th Century. There are precious late Gothic murals and three late Gothic altars with wings and wooden plastic arts and panel paintings in the interior.
The Bell Tower is situated near the church and comes from 1629. It is ended with a gable attic.