Rimavská Sobota   INFO    

Okresné mesto leží v Rimavskej doline v údolí rieky Rimavy. Objavenie tzv. bronzových pokladov dokazujú osídlenie územia v mladšej dobe bronzovej. Prvý písomný záznam o meste pochádza z roku 1270.

Mestská pamiatková zóna predstavuje historický súbor mestských domov z 18. storočia.

  The District town is settled in Rimavska Valley by the river Rimava. Founding the Bronze values prove the settlement place from the Younger Bronz Age. The first written record about the town is from 1270.

The historical town zone is representing by historical group of town houses from the 18th Century.