VÚC - Košický samosprávny kraj
Námestie Maratóna Mieru 1, 042 66 Košice
tel.: +421/55/726 81 11, Fax: +421/55/726 81 49
e-mail: vuc@kosice.regionet.sk www.kosice.regionet.sk

  Kežmarok - Kežmarská informačná agentúra
Hlavné námestie 46, 060 01 Kežmarok
Tel.: +421/52/186 Tel./Fax: +421/52/452 40 47
e-mail: info@kezmarok.net

  Levoča - Kultúrno-informačné centrum
Námestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča
Tel.: +421/53/16 186, 451 37 63 Fax: +421/53/451 04 16
e-mail: tiklevoc@nextra.sk www.levoca.sk suz.levoca.sk

  Poprad - Popradská informačná agentúra, s.r.o.
Nám. sv. Egídia 3004/114, 058 42 Poprad
Tel.: +421/52/16 186, Tel., Fax:+421/52/772 13 94
e-mail: infopp@msupoprad.sk www.poprad.sk

  Rimavská Sobota - Turistické informačné centrum
Hlavné námestie 5, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.: +421/47/562 36 45 Fax: +421/47/562 36 45
e-mail: tic@rimavskasobota.sk www.rimavskasobota.sk

  Rožňava - Turistické informačné centrum
Námestie baníkov 32, 048 01 Rožňava
Tel.: +421/58/732 81 01 Fax: +421/58/732 48 37
e-mail: tic.roznava@stonline.sk www.roznava.sk

  Spišská Nová Ves - NOVA s.r.o., Cestovné centrum Brantner
a Turistické informačné centrum

Štefánikovo námestie 10, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: +421/53/16 186, 429 82 93 Fax: +421/53/442 82 92
e-mail: brantnercc@stonline.sk www.mestosnv.sk

  Stará Ľubovňa - Informačné centrum mesta Stará Ľubovňa
Námestie sv. Mikuláša 12, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: +421/52/186, 432 17 13 Fax: +421/52/432 30 33
e-mail: mesto@sl.sinet.sk