Gotická cesta je prvou tématickou kultúrno-poznávacou cestou na Slovensku. V ucelenom okruhu Vám predstaví najzaujímavejšie a najvzácnejšie skvosty regiónu Spiš-Gemer: vysoko na vrchoch sa týčiace hradné komplexy, celkovo zachované historické jadrá miest, múzeá a katedrály - ale aj klenoty ako sú dedinské kostoly, meštianske a remeselnícke domy, alebo romantické kamenné mosty. Pritom nenarazíte iba na umelecké a stavebné diela gotiky, ale presvedčíte sa aj o kráse fascinujúcich stôp, ktoré tu zanechali aj iné kultúrno-historické epochy.

 Gothic Route is the first thematic-cognitive route in Slovakia. Coherent circle has an ambition to introduce to you the most interesting and valuable gems of the regions Spiš and Gemer; not only the castle complexes towering high up in the mountains, well preserved historical town cores, museums and cathedrals, but also the jewels such as village churches, burgess and craftsman houses as well as romantic stone bridges. Alongside the visiting splendid, both the ecclesiastic and secular constructions in the Gothic style you will get admired by the beauties of fascinating traces of other cultural-historical epochs, too.