Dobšiná   INFO    

Dobšinú založili nemeckí baníci v roku 1326 na krupinskom práve a dlho bola strediskom baníctva, hutníctva a hámorníctva medi, striebra, zlata a železa, neskôr niklu, kobaltu a naposledy azbestu. Nemci tvorili do konca druhej svetovej vojny značnú časť obyvateľstva. V dejinách ich postihli dve pohromy: V roku 1584 mestečko prepadli Turci a odviedli do otroctva 362 obyvateľov. Dňa 18. júna 1945 brutálne postrieľali v Přerove opití československí vojaci 265 ľudí - starcov, ženy a deti, ktorí sa po evakuácii vracali do vlasti. Väčšina z nich bola z Dobšinej.
V roku 1680 tu bola postavená prvá vysoká pec na Slovensku. Mnohé domy pochádzajú z 18. a 19. storočia.
Evanjelický kostol bol postavený v gotickom slohu v roku 1480, ale koncom minulého storočia bol v neogotickom slohu celkom prebudovaný.
Katolícky kostol z konca 18. storočia je barokový.

Mesto je východiskom do južnej časti Slovenského raja. Z neďalekej obce Rejdová so zachovalými ľudovými tradíciami je zaujímavý výstup na Stolicu (1476 m).

  Dobšiná was established by Krupin°s law by German miners ćin 1326 and for a long time it was the centre for mining and metallurgy copper, silver, gold and iron, later nickel, cobalt and at the end asbestos. To the end of the Second World War, Germans the majority of the inhabitants. Throughout history, they were effected by two disasters: In 1584 they were attacked by Turks and 362 inhabitants were taken to slavery. On 18th June 1945 265 people - old men, women and children , who ćwere returning to their homeland after evacuation, were shot brutally in Prešov by drunk Czechoslovak army. Most of them were from Dobšina. The last blast furnace in Slovakia was built here in 1680. More houses come from the 18th Century and 19th Century.
The Lutheran Church is gothic from the year 1480, but at the end of the Last Century it was rebuilt in Neo-Gothic style.
The Baroque Catholic Church is from the end 18th Century.

The town is enter to the South part of Slovak Paradise. Not far from the village Rejdova with folk traditions is interesting climb on Stolica ( 1476 m ).