Revúca   INFO    

Pôvodne obec zo 14. storočia, neskôr mestečko s pravidelným štvorcovým námestím. V roku 1556 bolo vyplienené Turkami. Nachádzalo sa tu viacero pecí na tavenie železnej rudy a hámrov.
Má veľký význam pre slovenské národné hnutie. V rokoch 1862 - 1874 tu bolo jedno z troch slovenských gymnázií, na ktorom pôsobili a študovali viacerí slovenskí národovci (S. Ormis, A. H. Škultéty, J. Botto, J. Zoch). V jeho budove je múzeum.

Gotický rímskokatolícky kostol pochádza z 15. storočia. Na novogotických oltároch sa v ňom zachovali viaceré tabuľové maľby pochádzajúce približne z roku 1500.
Evanjelický kostol z rokov 1784-1785 je klasicistický, tiež radnica z roku 1809.

  Originally it was a village from the 14th Century, later it was a small town with a regular square. In 1556 it was devastated by the Turks. There were some furnaces for smelting iron ore. It has a big importance for The Slovak National Movement Between 1862-1874 there was one of the three Grammar schools where were studying many of the Slovak patriots ( S. Ormis, A.H. Skultety, J. Botto, J. Zoch ). There is a museum in its building.
The Roman Catholic Church is gothic from the 15th Century. Inside, there are preserved some board paintings on new-gothic altars from 1500.
The Protestant church is in the Classicism style from 1784-1785, and the town hall from 1809.