Spišský Hrhov   INFO    

V roku 1278 sa časť dediny stala majetkom jednej z najvýznamejších spišských kolonizátorských rodín Görgeyovcov. Majitelia v roku 1580 založili v obci šľachtickú školu, pravdepodobne najstaršiu šľachtickú školu na Spiši. Bola to evanjelická škola určená pre deti šľachticov a slobodných gazdov. Zanikla v roku 1666. V roku 1658 mala obec vlastný špitál, starobinec, chudobinec a školu.
V roku 1885 od Görgeyovcov všetko odkúpil Vidor Csáky. Postupne vybudoval nový kaštieľ s rozsiahlym parkom. V roku 1922 vybudoval v obci prvý vodovod.
Klenutý kamenný most z prvej polovice 19. stor. je jedným z mála zachovaných historických mostov u nás.
Rímskokatolícky Kostol sv. Šimona a Júdu bol postavený v gotickom slohu, v 15. storočí prebudovaný. Jeho veža bola renesančne obnovená v roku 1708 a ukončená je štítkovou atikou.
Neobarokový kaštieľ postavili v r. 1893-1895 pre Vidora Csákyho. Na exteriéri je zaujímavá a pôsobivá fasáda s elegantným schodišťom, erby patria V. Csákymu a manželke.

  In 1278 one part of the village came under the ownership of one of the most important coloniser families of Spiš, the Görgey family. In 1580 the owners founded a school for aristocrats in the village. Presumably it was the oldest school of its type in all of Spiš. It was a Lutheran school aimed for children of noblemen and free husbandmen. In 1666 it was closed. In 1658 the village had its own spital, old peoples' home, poorhouse and school.
In 1885 Vidor Csáky bought all this from the Görgey family. Gradually he built up a new manor house with a large park. In 1922 the first water supply was conveyed in the village.
A vaulted stone bridge comes from the first half of the 19th Century. It belongs to one of the small number of historic bridges which remain in Slovakia.
The Roman Catholic Church of St. Simeon and Jude was built in Gothic style. In the 15th Century it was rebuilt. In 1708 the tower was reconstructed in renaissance style. It ends with a gable attic.
Neobaroque manor house was built for Vidor Csáky from 1893-1895. The exterior is remarkable for its interesting and impressive facade with an elegant stairway. Coats-of-arms belong to V. Csáky and his wife.