Veľká Lomnica   INFO    

Obec vznikla pri starom sídlisku na území, ktoré bolo osídlené už v dobe bronzovej.
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej - neskororománsky postavený pred rokom 1300. Je pozoruhodný najmä rozsahom zachovaných malieb, ktoré znázorňujú legendu o sv. Ladislavovi.

  This village was founded in the vicinity of the old settlement on the territory already inhabited in the Bronze Age.
The Church of St. Katherine of Alexandria was built in late Romanesque style before 1300. It is remarkable in particular because of the abundance of remaining paintings. They represent the Legend of St. Ladislav.