Vrbov   INFO    

Prvýkrát sa spomína v metačnej listine Kežmarku v roku 1251. Dávno predtým tu už bola slovanská obec Vrbov, v blízkosti ktorej sa usadili nemeckí kolonisti.

Jej obyvateľstvo bolo aj v 20. storočí pomerne silne zastúpené Nemcami. Nemeckí obyvatelia tvorili jeho väčšinu až do konca 2. svetovej vojny.
Centrum obce bolo vyhlásené za pamiatkovú zónu.
Na južnom okraji obce je v súčasnosti známe termálne kúpalisko.
Počiatky rímskokatolíckeho Kostola sv. Serváca siahajú do prvej polovice 13. storočia. Jeho pýchou je gotická krstiteľnica.
Zvonica stojí pred kostolom. Bola postavená v roku 1644, reštaurovaná v roku 1726.

The first mention was made in a document of Kežmarok from 1251 but the Slav settlement called Vrbov was there long before. In the near vicinity of it Germans settled down.

  Even in the 20th Century a big part of the inhabitants were German. Until WW2 the Germans created a majority in this village.
The town centre was pronounced a monumental zone.
A well-known thermal bathing pool is situated on the south edge of the village.
The beginnings of the Roman Catholic Church of St. Servác go back into the first half of the 13th Century. Its pride is a Gothic font.
The Bell Tower is situated right in front of the church. It was built in 1644 and reconstructed in 1726.