Hraničné   INFO    

Obec sa spomína v polovici 14. storočia. Patrila Ľubovnianskemu hradu. Aj ona bola v poľskom zálohu.

Drevený rímskokatolícky kostol z roku 1785 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

  The first mention of the village is from the middle of the 14th Century. It was under the reign of the Castle of Ľubovňa. It was deposited to Poland, too.

Wooden Roman Catholic church from 1785 was pronounced a national cultural monument.