Vyšné Ružbachy   INFO    

Vznikli v 14. storočí. Prvé zmienky o minerálnych prameňoch pochádzajú z roku 1551. S výstavbou kúpeľov sa začalo okolo roku 1595. V polovici 17. stor. vybudovali nové objekty. Stali sa vyhľadávaným letoviskom. V roku 1882 kúpil kúpele poľský šľachtic Zamoysky. Postavil dnešný objekt Dukla, pri ňom termálne kúpalisko. V roku 1931 vybudoval na travertínovom skalisku exkluzívny Biely dom.

V ružbašskom travertínovom lome sa od roku 1964 pravidelne konalo medzinárodné sochárske sympózium. Nachádza sa tu prírodná galéria, v ktorej je 104 plastík.

  It was founded in the 14th Century. The first mention of spa come from 1551. In 1595 the construction of health resort started. In the middle of the 17th Century new objects were built. It became a frequently visited summer resort. In 1882 the health resort was bought by Polish aristocrat Zamoysky. He built a building which is now called Dukla and a thermal bathing pool next to it. In 1931 he built up a luxurious White House which is situated on a travertine rock.

From 1964 an international conference of sculpture has regularly taken place in the travertine house of Ružbachy. There is also a natural gallery with 104 plastic arts situated there.