Číž - kúpele   INFO    

Obec sa prvýkrát spomína v roku 1274.
Počas tureckých vpádov bola spustošená a neskôr sa zmenila na samotu. Kúpele boli objavené v roku 1860, opravené a do prevádzky dané v roku 1889. Pre liečenie sa využíva prameň s prírodnou liečivou, stredne mineralizovanou, chloridovo-sodnou, jódovou, hypertonickou minerálnou vodou so zvýšeným obsahom lítia a brómu. Kúpeľné budovy a liečebný dom pochádzajú z konca 19. stor. Sú to pôvodné hrazdené stavby na spôsob švajčiarskych zotavovní.

  The borough was mentioned in 1274.
During the Turkish invasion it was devastated and later changed to hermitage. The spa was discovered in 1860, reconstructed and began to operation in 1889. For curing is used spring natural mineral chloride-sodium iodine water with low contents of bromine and cast iron. Spa building and healing house are from the end of the 19th Century. They are original barrier constructions like Swiss resorts.