Rimavská Baňa   INFO    

Obec bola osídžovaná od pol. 13. stor. ako banícka osada ostrihomského arcibiskupstva.
Husitmi opevnený jednoloďový ev. a. v. kostol z 13. stor. vznikol prestavbou a rozšírením neskororománskeho kostola. Stredoveké nástenné mažby sa fragmentárne zachovali na vnútornom plášti presbytéria, na stene víazného oblúka a na severnej strane lode. Mažby boli vytvorené technikou pravej fresky s domažbami v seccu v 14. storočí.