Tisovec   INFO    

Obec - pôvodne banská osada, leží na hranici západnej a východnej časti Slovenského rudohoria na nive Rimavy.

Kostol ev. a. v. - v roku 1825 bola na mieste starobylého kostola vybudovaná monumentálna stavba sieňového typu. Oltár a reliéf 12 apoštolov sú od Š. Ferenczyho.

  This village was originally a mining settlement. It is situated on the point of contact of western and eastern part of Slovenské rudohorie on the meadow of Rimava.

Lutheran church. In 1825 a monumental building of hall type was built on a place where an ancient church had stood. The altar, relief and 12 apostles were made by Š. Ferenczy.